Sieci VPN (Virtual Private Network)

sieci VPN

Szkolenie będzie realizowane po zniesieniu obostrzeń sanitarnych. Stosowne informacje pojawią się na stronie, gdy będzie to możliwe.

Celem zajęć jest przedstawienie koncepcji wirtualnych sieci prywatnych (VPN – ang. Virtual Private Network), obszarów zastosowań oraz aspektów praktycznych – ich projektowania, konfiguracji, utrzymywania i rozwiązywania problemów.

Program szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej
  1. Algorytmy szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego
  2. Funkcje skrótu i uwierzytelnianie komunikacji
  3. Algorytmy uzgadniania i wymiany kluczy
 2. Tunelowanie ruchu sieciowego
  1. Koncepcja tunelowania
  2. Podstawowe protokoły tunelowania ruchu
  3. Tunele VPN i ich rodzaje (Site-to-site i Remote Access)
  4. Ruch multicast i współpraca z routingiem dynamicznym
 3. IP Security Architecture (IPsec)
  1. Protokoły IPsec (AH i ESP)
  2. Tryby tunelowania
  3. Polityki ruchu
  4. Współpraca z NAT
  5. GRE over IPsec i interfejsy wirtualne (VTI)
 4. Tunele dynamiczne – DMVPN
  1. Koncepcja tuneli dynamicznych
  2. Tunele mGRE
  3. Protokół NHRP i jego fazy
  4. Konfiguracja routingu dynamicznego
 5. SSL VPN
  1. Protokół SSL
  2. Tunelowanie client-based i clientless Remote Access
  3. Konfiguracja Cisco AnyConnect
 6. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)
  1. Certyfikat i podpis elektroniczny
  2. Infrastruktura PKI
  3. Wdrażanie PKI – urzędy certyfikacji, wystawianie i obsługa certyfikatów
  4. Wdrażanie PKI na urządzeniach sieciowych

Czas trwania: cztery spotkania po 6 godzin dydaktycznych, jedno spotkanie 4 godziny dydaktyczne (laboratorium problemowe i podsumowujące w ostatnim dniu szkolenia) = 28 godzin dydaktycznych.

Podobne