Wprowadzenie do Agile i Scrum

zarządzanie projektami agile Scrum soft skills

Wprowadzenie

Ruch metodyk zwinnych (agile methods), a w tym najbardziej popularna obecnie metodyka Scrum mają już ponad 20 lat. Mimo upływu czasu proponowane przez nie techniki i narzędzia mają się wciąż bardzo dobrze i są niezagrożonym standardem wykorzystywanym przez zespoły programistyczne na całym świecie. Co więcej, ta pozycja wydaje się niezagrożona - coroczne konferencje poświęcone inżynierii oprogramowania nie sygnalizują żadnej rewolucji w najbliższej przyszłości.

 

Celem autorskiego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi założeniami i praktykami metodyk zwinnych i przygotowanie ich do prowadzenia projektów w tym metodyce Scrum, a w szczególności do pełnienia ról Scrum Masterów lub Product Ownerów w swoich zespołach.

 

Adresaci kursu

Osoby bez kierunkowego wykształcenia zarówno już związane z branżą IT, jak również osoby dopiero poszukujące pracy w branży IT. Kurs umożliwi uczestnikom uporządkowanie wiedzy na temat metodyki Scrum i innych metod zwinnych (Agile) oraz pełnienie roli początkujących Scrum Masterów i Product Ownerów w swoich zespołach projektowych.

 

Zakres tematyczny kursu

 • Wprowadzenie do metodyk zwinnych i omówienie wybranych praktyk
 • Metodyki zwinne vs. tradycyjne podejście
 • Wprowadzenie do Scrum (m.in. role, wydarzenia, artefakty, przebieg projektu, Scrum of Scrums, Kanban)
 • Typowe błędy i problemy Scrum
 • Adaptacja Scrum do indywidualnych potrzeb projektów i organizacji
 • Analiza wymagań z wykorzystaniem User Stories
 • Planowanie i szacowanie projektów z wykorzystaniem Gry Planistycznej (w tym różnych wariantów Planning Pokera)
 • Monitorowanie przebiegu z użyciem metryk Agile

 

Atuty kursu

 • zakres materiału odpowiadający certyfikowanemu szkoleniu dla Scrum Masterów,
 • kameralne grupy - od 4 do 10 osób,
 • praktyczne ćwiczenia i zadania, praca w zespołach,
 • test końcowy pozwalający na weryfikację poziomu swojej wiedzy,
 • certyfikat ukończenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

 

Organizacja kursu

 • Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych z przerwami (od godz. 9:00 do godz. 16:30)
 • Forma zajęć: wykład, ćwiczenia
 • Liczba uczestników: min. 4, maks. 10
 • Język wykładowy: polski

 

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji otrzymają Państwo na adres emailowy podany w zgłoszeniu uczestnictwa

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)
Cena: 600 zł
Brak terminów 🙁
Masz pytania? Pisz śmiało! 😊 Napisz
Prowadzący
Instructor avatar
dr inż. Jacek Dajda
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki AGH od 2008 roku. Doktorat z lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Naukowo zainteresowany inżynierią oprogramowania i architekturami złożonych systemów bazodanowo-analitycznych. Dydaktycznie odpowiedzialny w Katedrze Informatyki za przedmioty związane z inżynierią oprogramowania. Kierownik studiów podyplomowych Metody Wytwarzania Oprogramowania. Trzykrotnie nagradzany przez Rektora AGH nagrodą dydaktyczną. Na co dzień zarządza, analizuje i projektuje w ramach projektów rozwojowych realizowanych w Katedrze Informatyki. Certyfikowany Scrum Master.

Podobne kursy