Girls go IT

Bezbieczeństwo HTML/CSS UX Podstawy programowania Python Django

Girls go IT jest bezpłatnym kursem realizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach grantu przyznanego przez Fundację Motorola Solutions. Jego cel to zaprezentowanie odpowiednich narzędzi i umiejętności, dzięki którym kobiety będą mogły budować swoją karierę tak, by stać się cenionymi ekspertkami w sektorze nowych technologii.

 

UWAGA! Aktualnie (na innej stronie) w ramach programu Girls go IT trwa rekrutacja na szkolenie: Tworzenie nowoczesnych aplikacji intenetowych (👉Zapisz się na szkolenie.)

 

Do kogo skierowany jest program?
Kurs adresowany jest do dziewczyn i kobiet między 16. a 30. rokiem życia mieszkających na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką IT, które są chętne by zrobić pierwszy krok w stronę bycia specjalistką w tej branży. Udział w projekcie nie wymaga fachowej wiedzy technicznej oprócz umiejętności korzystania z komputera i sieci. 

 

Cel projektu
Kurs Girls go IT proponuje ciekawe spojrzenie na kwestie związane z programowaniem, tworzeniem stron internetowych, problemem bezpieczeństwa w sieci. Program projektu został opracowany tak, by być praktycznym wprowadzeniem w świat IT i podstawą do dalszego rozszerzania zdobytych umiejętności. Oprócz zajęć prowadzonych przez wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, projekt zakłada program mentorski. Spotkania z mentorem będą okazją do odkrycia swojego potencjału z obszaru ICT, zbudowania pewności siebie w tej sferze, zaplanowania ścieżki dalszej kariery. Kurs pozwoli Ci także na nawiązanie licznych kontaktów dzięki możliwości uczestnictwa w warsztatach i dyskusjach panelowych. Zaplanowane sesje z liderkami, które osiągnęły duży sukces w dziedzinie IT, udowodnią Ci jak ważne i potrzebne jest aktywne zaangażowanie kobiet w rozwój nowych technologii.

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny a po jego ukończeniu otrzymasz świadectwo potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

Organizacja kursu
Wszystkie zajęcia będą odbywać się zdalnie a planowane rozpoczęcie programu to grudzień 2020. Uczestniczkom projektu zapewniony będzie dostęp do platformy e-learningowej. Szczegółowy harmonogram może ulec niewielkim zmianom.

Grupy tworzone będą z uwzględnieniem wieku Uczestniczek oraz ich indywidualnych umiejętności w zakresie IT.
 

Warunki ukończenia  
Do otrzymania świadectwa o odbytym kursie, zgodnie z regulaminem, wymagane jest: aktywne uczestnictwo  w zajęciach, wykonywanie zadań praktycznych, uzyskanie pozytywnych wyników z testów kończących każdy blok tematyczny oraz min. 75% frekwencja na zajęciach.

 

Warunki rekrutacji
Wymagania wstępne: brak wykształcenia informatycznego oraz wiek od 16 do 30 lat, przy czym Kandydatki w roku kalendarzowym 2020 kończą 16. lub 30. rok życia. W programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzystkiegoDo projektu nie mogą aplikować Uczestniczki kursu Girls go Cyber.
Limit przyjęć na kurs: 60 – limit osób. Dokumenty osób z listy rezerwowej będą równorzędnie rozpatrywane.
Termin rekrutacji: 8 listopada 2020 r. – 22 listopada 2020 r.
Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Zgoda rodziców na udział w procesie rekrutacji – w przypadku osób niepełnoletnich

 

Jak się zapisać?

 1.  Aby zapisać się na kurs musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij 👉tutaj. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji i zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Posiadanie konta umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie szkolenia.informatyka.agh.edu.pl, szkolenia.ctb.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już masz konto, możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉Zapisz się na kurs.
 3. Następnie wyślij dokumenty aplikacyjne na adres 👉girlsgoit@informatyka.agh.edu.pl. Zgłoszenie składa się z CV oraz listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytanie dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie i dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Ciebie. Selekcja Kandydatek dokonywana będzie na podstawie analizy przesłanych pism.
  W złożonych dokumentach dołącz podpisaną klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  Jeśli jesteś niepełnoletnia dołącz zeskanowaną zgodę rodziców na udział w procesie rekrutacji.
  UWAGA! Wniosek o przyjęcie Kandydatki niepełnoletniej przesyła jeden z jej rodziców lub opiekunów prawnych.
  Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do końca listopada 2020.
 4. Pobierz ze strony kwestionariusz osobowy, regulamin, zgodę rodziców na udział w zajęciach kursu. Wypełnij te dokumenty, regulamin zaparafuj na każdej stronie i prześlij skany podpisanych wersji dokumentów na adres mailowy Sekretariatu kursu do 5. dnia od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji.
 5. Dostarcz oryginały wszystkich pism wraz z CV, listem motywacyjnym, klauzulą oraz zgodą rodziców użytymi w procesie rekrutacji. Dokumenty wyślij listem poleconym na adres:

              Akademia Górniczo-Hutnicza
              Al. Mickiewicza 30
              30-059 Kraków

             z dopiskiem:
             D-17 Katedra Informatyki  
             Kurs „Girls go IT”
             pok. 2.14   
 

 

 

 

Podobne