Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą na  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 w Krakowie.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo[w domenie]agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w toku procesu rekrutacji, przebiegu kursu/szkolenia, a po jego zakończeniu (m.in. w celu informowania o kolejnych kursach) przez okres do 12 miesięcy.
  4. Informujemy iż posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, na warunkach określonych w przepisach.
  5. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: szkolenia[w domenie] informatyka.agh.edu.pl
  6. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a następnie realizacji kursu dokształcającego. Informacje posłużą także do informowania o kolejnych kursach/szkoleniach. Może Pani/Pan odmówić chęci otrzymywania tych informacji odpowiadając na dowolną naszą wiadomość.